Kategorie
Prawo

Umowa leasingu – jak wygląda i ile trwa

Spread the love

Ile zwykle trwa całość procedury zawarcia umowy leasingowej? Ile to zajmie czasu? Poniżej opiszemy, jak powinna wyglądać umowa leasingowa. Ponadto, odpowiemy na pytanie, ile powinny potrwać wszelkie formalności (począwszy od złożenia przez nas wniosku do momentu wydania danego przedmiotu).

Część podstawowa umowy leasingowej

Według kodeksu cywilnego, umowa leasingowa nie jest dokumentem o dużej objętości. Zwykle posiada ona zwięzłą oraz krótką treść. Podaje się w niej przede wszystkim teleadresowe dane dla obu stron umowy – leasingobiorcy oraz leasingodawcy.

W umowie leasingu znajdziemy także opis przedmiotu leasingu. Podaje się markę pojazdu, model, numery seryjne, rok produkcji jak i wartość przedmiotu umowy wyrażona w złotówkach albo też innej walucie. W opisie powinny także zostać zawarte prawa i obowiązki leasingobiorcy, jak i to iż ów przedmiot powinien zostać zwrócony w należytym stanie do leasingodawcy, jeśli nie zostanie wykupiony przez leasingobiorcę.

Część spośród leasingodawców dodaje do sporządzonej umowy kilka albo nawet i kilkanaście paragrafów, które dotyczą przykładowo zasad złożenia oświadczeń, przetwarzania osobowych danych, ustanawiania innego typu zabezpieczeń danego kontraktu czy też dostarczenia korespondencji.

Załączniki

Na umowę leasingową składa się nie tylko jej najważniejsza część, ale również odpowiednie załączniki. Najważniejsze spośród nich to harmonogram spłaty rat oraz OWUL, niemniej jednak ich lista okazuje się być zwykle dłuższa.

Procedura zawarcia umowy leasingowej – przebieg

Po dobraniu właściwej oferty leasingowej, musimy wystąpić o przyznanie nam finansowania.

Wniosek

W wypadku tak zwanej procedury uproszczonej, wystarczy iż prześlemy tylko wypełniony odpowiednio wniosek, jak i dane rzeczy, którą zamierzamy sfinansować – możemy dokonać tego drogą elektroniczną.

W przypadku, kiedy umowa leasingu jest bardziej złożona, musimy załączyć do niej dodatkowo dokumenty, które wymagane są przez danego leasingodawcę, przykładowo złożone w danym roku deklaracje podatkowe.

Rozpatrzenie wniosku o umowę leasingu

Po tym, jak zostanie przesłany wniosek leasingodawca sprawdzi naszą płatniczą wiarygodność w bazach takich, jaj chociażby KRD czy też BIG. Czasami sprawdza się wszelkie istniejące bazy, czasami wyłącznie wybrane spośród nich – zależeć to będzie od przedsiębiorstwa udzielającego leasingów.

Jeżeli osoba wnioskująca będzie negatywnie figurowała w tego rodzaju bazach, to uzyskanie zgody na poczet finansowania może być trudne (mogą zostać postawione warunki dodatkowe, jak chociażby wyższa wstępna wpłata), zaś w skrajnych sytuacjach wręcz nie będzie to możliwe. Wtedy to konieczne może stać się wystąpienie o leasing bez KRD/BIG.

W procedurach pełnej oraz standardowej, na podstawie dokumentacji finansowej, na przykład CIT, PIT, itd., weryfikuje się także zdolność kredytową osoby wnioskującej.

Zweryfikowanie dostawcy oraz przedmiotu leasingu

Częścią rozpatrywania wniosku będzie również poddanie sprawdzeniu dostawcy i środka trwałego mającego być przedmiotem umowy leasingowej. Tyczy się to przede wszystkim używanych przedmiotów oraz dostawców, którzy nie są autoryzowanymi dealerami producentów danych środków trwałych.

Poddanie sprawdzeniu przedmiotu umowy leasingowej związane jest głównie z potwierdzeniem jego ceny, czy jest ona odpowiednią do obecnej rynkowej oferty. W wypadku używanych rzeczy nierzadko niezbędna będzie wycena odpowiedniego rzeczoznawcy, której kosztem zostanie obciążona osoba wnioskująca.

Podpisanie właściwej umowy

Po tym, jak wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, dochodzi do podpisania umowy leasingowej. Zwykle przebiega ono w siedzibie firmy leasingowej. Czasami, zwłaszcza w przypadku procedury uproszczonej na łatwe do zbycia przedmioty, wizyta u leasingobiorcy nie będzie wymagana.

Umowę zwykle podpisuje się jednostronnie. Kopie, które podpisane będą przez leasingodawcę, dostarczane są później, po odebraniu przedmiotu danego leasingu oraz rzeczywistym wejściu umowy leasingowej w życie.

Po tym, jak podpiszemy właściwą umowę leasingową, musimy dokonać wpłacenia kaucji na poczet inicjalnego czynszu (pierwszej wpłaty).

Odbiór rzeczy będącej przedmiotem leasingu

Po tym, jak zakończy się procedura sprawdzająca, leasingodawca może dokonać przewidzianych w umowie zamówień środków trwałych u dostawcy.

Dostawca wystawi fakturę i prześle ją do leasingodawcy, dołączając do niej wszelką dokumentację niezbędną celem przenoszenia własności oraz ubezpieczenia.

W wypadku środków służących do transportu, będą to również umowy ze zbywcą i dokumentacja pozwalająca na zarejestrowanie pojazdu w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Następnie leasingodawca zobowiązany jest do zapłaty finansującemu w uzgodnionych leasingu.

Przedmiot umowy leasingu możemy odebrać samodzielnie od dostawcy, jeśli przedstawimy mu pisemne upoważnienie od firmy udzielającej leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *