Kategorie
Prawo

Adwokat rozwód kościelny – najważniejsze informacje

Zapoznając się z treścią różnego typu forów internetowych, poza rozwodem kościelnym pojawia się także kwestia stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, czyli tak zwanego rozwodu kościelnego.

Internauci szukający wiedzy odnośnie tej tematyki, zadają kilka ważnych pytań: jak długo może potrwać rozwód kościelny?, Jakie są koszty takiego postępowania?, Jak otrzymać rozwód kościelny?, Jakie mogą być powody otrzymania rozwodu kościelnego? Jak przebiega dokładnie proces o unieważnienie ślubu kościelnego?

W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć rzeczowo na wyżej postawione pytania, niemniej jednak należy najpierw się przekonać, czy takie sformułowanie jak rozwód kościelny, jest w ogóle poprawne.

Czy w kościele katolickim istnieją rozwody?

Małżeństwo to związek mężczyzny oraz kobiety, który został podniesiony do rangi sakramentu. Sakramentu tego nie można rozerwać. Zgodnie z przepisami z zakresu prawa kanonicznego, nie można zatem mówić w ogóle o rozwodzie kościelnym. Czym więc jest dokładnie unieważnienie małżeństwa?

Stwierdzenie nieważności małżeństwa, które zostało zawarte w Kościele, musi przebiegać wedle z góry określonych zasad. Taka opcja wynika bezpośrednio z faktu, iż w chwili ślubu miejsce miały pewne prawne okoliczności, które uniemożliwiły zupełnie zawarcie małżeństwa kościelnego.

Wszystkie osoby obrane w kościele w czasie ceremonii ślubnej uważali, iż nupturienci mogą zawierać związki małżeńskie, jednakże pomimo tego występują prawne zakazy.

Takich prawnych kwestii jest dosyć dużo. Nazywa się je podstawami albo tytułami prawnymi.

Możemy zatem powiedzieć, iż małżeństwo zostało zawarte nieważnie, możemy też stwierdzić nieważność sakramentu zaślubin, ale nie możemy powiedzieć, iż doszło do kościelnego rozwodu. Jest to spora różnica, ponieważ stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego opiera się na orzeczeniu wydanym przez odpowiedni Sąd Kościelny, iż wybrane małżeństwo było zawarte nieważnie i pozostawało nieważne od chwili zaślubin.

Unieważnienie małżeństwa czy też może rozwód kościelny?

Unieważnienie małżeństwa, unieważnienie ślubu kościelnego, rozwód kościelny – chociaż różnie się je nazywa, to ciągle pozostają one tematyką tabu, niby o tym słyszeliśmy, ale ciągle wiedza w tym temacie pozostaje niezbyt obszerna.

Potocznie przyjęło się nazywanie wymienionego procesu unieważnieniem małżeństwa, unieważnieniem ślubu albo rozwodem kościelnym, co niestety jest błędne. Jeśli chodzi o prawo kanoniczne, można mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego – jest to jedyne właściwie określenie. W Kościele rozwody jako takie nie istnieją, bowiem według jego nauk małżeństwo pozostaje nierozerwalne. W sądzie kościelnym wykazać można, iż małżeństwo nie miało ważności właściwie od początku. Mówiąc prościej, iż małżeństwo w ogóle nie zaistniało. Zatem celem procesu kościelnego nie jest wskazanie małżonka winnego rozpadu związku małżeńskiego, jak to ma miejsce w cywilnym procesie. Sędzia orzeknie, czy małżeństwo było nieważnie czy też ważnie zawarte.

Najczęściej popełniany błąd w przypadku strony, to usiłowanie uzyskania nieważności związku małżeńskiego bez pomocy fachowca, którą zapewnia prawnik w zakresie prawa kanonicznego. Poszukując tego odpowiedniego, warto zajrzeć na stronę internetową https://cancellariacanonica.pl/, gdzie możemy zasięgnąć porady najlepszych fachowców w tym temacie.

Jest to spory błąd i co do zasady zakończy się on wyrokiem, który stwierdzi, że nie została udowodniona nieważność związku małżeńskiego, czyli iż tak zwany rozwód kościelny nie był orzeczony.

Prawnik kanoniczny zakresem swojej wiedzy i doświadczenia, już na początku całego postępowania określi nasze szanse, wskazując przy tym, czy tryb skrócony procesu o unieważnienie małżeństwa, będzie w ogóle możliwy.

Możliwe powody unieważnienia ślubu kościelnego

Ślub kościelny może zostać unieważniony, chociażby z uwagi na problemy psychiczne. Sporo osób utożsamia niezdolność psychiczną z chorobą psychiczną – może tak oczywiście być, niemniej jednak nie musi. Interpretacja tegoż kanonu pozostaje dużo obszerniejsza.

Chodzi tutaj głównie o to, aby adwokat kościelny udowodnił anomalię, która nie była gwarancją wywiązywania się z przyjętych przez strony zobowiązana, co jest zauważalne od początku, jak i podczas trwania całego związku.

Nieważność małżeństwa kościelnego, może zostać uznana na podstawie znacznie większej ilości powodów. Te, które zostaną wymienione poniżej, to wyłącznie niektóre spośród nich. Zanim przystąpimy do procesu odnośnie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, niezwykle istotna pozostaje analiza, którą przeprowadzi adwokat kościelny. Umożliwi to dokładniejsze określenie prawnych podstaw.

 • wszelakiego typu zaburzenia w zakresie osobowości, na które wpływ mają przyczyny o charakterze środowiskowym, przykładowo wychowywanie się w domu, który obarczony jest uzależnieniami czy też patologiami,
 • wadliwy proces wychowawczy skutkujący uzależnieniem od własnych rodziców – to częsty problem pośród wielu małżonków,
 • schizofrenia, osobowość padaczkowa, upośledzenie umysłowe,
 • urazy w obrębie mózgu, jak guzy mózgu czy też zapalenie opon mózgowych,
 • zaburzenia o charakterze psychoseksualnym, na przykład transseksualizm, homoseksualizm albo wzmożony seksualny popęd,
 • uzależnienie od leków, narkotyków czy też od alkoholu.

Zgodność obojga małżonków w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Na pewno po udzielonej przez adwokata prawa kanonicznego poradzie, otrzymamy informację odnośnie tego, czy w naszym wypadku, będzie zainicjowany skrócony proces. Jeśli decyzja ta będzie dla nas pozytywna, to może dojść do kolejnego etapu.

W następnym kroku, musi zostać przygotowana skarga powodowa odnośnie stwierdzenia nieważności zawartego małżeństwa. Jeśli zależy nam na pozytywnym rozpatrzeniu rozwodu kościelnego, to powinniśmy zatrudnić prawnika kanonicznego.

W tym miejscu, dochodzi do pierwszej ważnej kwestii. Otóż tenże wniosek albo pozew musi być złożony przez obydwojga małżonków, czyli zarówno pozwana strona, jak i powodowa, muszą wyrazić zgodę o wniesienie sprawy odnośnie unieważnienia małżeństwa kościelnego.

W trybie zwykłym, nie mamy obowiązku uzyskania zgody od drugiej strony. Niestety w trybie zwykłym, już niestety tak.

Musimy zatem przeprowadzić rozmowę i ustalić wspólny cel, jaki stanowi uzyskanie orzeczenia o nieważności zawartego związku małżeńskiego. Bardzo pomocni są w tym przypadku adwokaci od rozwodów kościelnych oraz dobrze wybrane kancelarie kanonicznego prawa. Wskażą nam oni wprost, że skarga powodowa winna być podpisana przez obojga małżonków.

Jeśli nie będzie to możliwe, to tego typu wniosek albo pozew, winien zostać złożony przez jednego z małżonków, niemniej jednak za zgodą tego drugiego, aby proces o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego, mógł przebiegać w prawidłowy sposób. Dzięki temu zostanie spełniona jedna spośród dwóch przesłanek, które będą wymagane do wniesienia sprawy o tak zwany rozwód kościelny w trybie skróconym.

Rozwód kościelny – niezbędna dokumentacja

Celem unieważnienia ślubu kościelnego, konieczne są:

 • pozew o rozwód,
 • metryka ślubu kościelnego – czasami nazywana jest aktem ślubu kościelnego. To dokument potwierdzający, iż doszło do zawarcia danego małżeństwa. Musi on być wydany przez proboszcza wybranej parafii. Dokument ten, nie może być starszy, aniżeli sześć miesięcy, musi być bowiem aktualny. Można go w zasadzie dostać od ręki od proboszcza. Dobrze będzie nieco wcześniej zadzwonić i umówić się na odbiór,
 • skarga powodowa – nazywana także pozwem odnośnie stwierdzenia nieważności związku małżeńskiego. Taki dokument musi zostać przygotowany według szczegółowych wytycznych zawartych w prawie kanonicznym. Musi wskazywać obie strony całego procesu – żonę oraz męża, jak również do którego sądu zamierzamy się zwrócić o unieważnienie związku małżeńskiego,
 • wyrok rozwodowy – a jeżeli jest z orzeczeniem o winie, wówczas przydatne jest także uzasadnienie,
 • protokoły z przeprowadzonych spraw rozwodowych,
 • odpowiedź na wniesiony pozew o rozwód,
 • dokumentacja dodatkowa – czasami do skargi, trzeba będzie dołączyć metryki chrztu obu stron, niemniej jednak taki dokument niezbędny jest tylko w wybranych diecezjach.
Kategorie
Zdrowie

Bezdech senny Objawy, przyczyny, aparaty cpap

Z roku na rok wzrasta ilość osób zmagających się z tak zwanym bezdechem sennym. Jest to groźna dla zdrowia dolegliwość, której nie należy bagatelizować. Zespół bezdechu sennego lub zespół bezdechu śródsennego objawia się w trakcie snu. Cierpiący na tę chorobę często mylą ją z chrapaniem. Natomiast podczas bezdechu sennego następuje całkowite ustanie wentylacji płuc na czas dłuższy niż 10 sekund bądź spłycenie prawidłowego oddechu poniżej 50%. Co za tym idzie bezdech senny powoduje zmniejszenie wysycenia krwi tlenem. Niejednokrotnie osoby cierpiące na bezdech senny nie są świadome swoich nocnych epizodów. Co więcej nawet w ciągu jednej nocy chory może przeżyć setki chwilowych bezdechów.

Jednym z najczęściej występujących rodzajów bezdechu sennego jest obturacyjny bezdech senny. Szacuje się iż aż od 85% do 99% przypadków bezdechu sennego to właśnie obturacyjny bezdech senny, który powodowany jest przez często występujące zatrzymania się swobodnego przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych, czyli nosie lub gardle. Oddech zostaje wstrzymany pomimo wzmożonej pracy płuc. Pozostałe przypadki to: tak zwane bezdechy mieszane, czyli spowodowane przez przeszkodę i zaburzenia neurologiczne oraz bezdechy ośrodkowe, czyli te, których przyczyną są tylko zaburzenia neurologiczne. Bezdech senny występuje wyłącznie u osób, które chrapią. Najczęściej na dolegliwość cierpią otyli mężczyźni po czterdziestym roku życia.

Przyczyny i objawy bezdechu sennego

Objawy bezdechu sennego

Objawy bezdechu sennego występują zarówno w dzień jak i w nocy. Zatem można je podzielić na dwa rodzaje, czyli objawy dzienne, a także objawy nocne. Oczywiście żadnych z występujących i niepokojących objawów ODS nie należy bagatelizować, a po ich zauważeniu u siebie bądź u bliskiej osoby należy skonsultować je z lekarzem (np. na NFZ), który postawi odpowiednią diagnozę i wprowadzi odpowiednie leczenie. Opinia lekarza jest kluczowa dla pacjenta cierpiącego na bezdech senny.

Dzienne objawy bezdechu sennego: 

 1. Po wybudzeniu osobie cierpiącej na bezdech senny zazwyczaj towarzyszy zmęczenie występujące wraz z mocnym bólem głowy.
 2. Utrudnione prawidłowego funkcjonowanie w ciągu dnia (najczęściej będące skutkiem niewysypianie się osoby chorej w ciągu nocy).
 3. Nadwrażliwość lub/i nerwowość: Brak dobrej jakości snu wpływa na wiele aspektów zżycia, niewyspany człowiek łatwo się irytuje i staje się bardziej nerwowy.
 4. Suchość w ustach: Po przebudzeniu lub w ciągu dnia chorzy często odczuwają uporczywą suchość w ustach i pragnienie.
 5. Problemy z koncentracją: Niesypane osoby maja problemy ze skupieniem się na wykonywanych czynnościach.
 6. Problemy z pamięcią: Brak koncentracji i skupienia uwagi często prowadzi do problemów z pamięciom.
 7. Senność i nieustanne zmęczenie: Niewątpliwie długotrwałe problemy ze snem skutkują ciągłą sennością w ciągu dnia oraz szybkim męczeniem się.
 8. Zaburzenia potencji: Objaw występujący u mężczyzn. Przewlekle nie wyspały i zmęczony mężczyzna może mieć problemy z potencją.
 9. Nadciśnienie tętnicze: Podczas bezdechu sennego płuca są zmuszone do wzmożonej pracy, a przepływ tlenu oraz natlenienie organizmu nie jest prawidłowe w momencie powrotu oddechu płuca nadal intensywniej pracują co prowadzi do nadciśnienia tętniczego.
 10. Częstomocz: Objaw ten jest powiązany z częstym wybudzaniem się w trakcie nocy oraz suchością i wzmożonym pragnieniem.
 11. Poranne uciążliwe bóle głowy: Ból głowy podczas nieprawidłowego snu występuje bardzo często i jest spowodowany niewyspaniem się oraz zaburzeniami oddechu.
 12. Zaburzenia pracy serca: zatrzymania oddechu mogą powodować nieprawidłową pracę serca ( np. krew jest mniej natleniona co może doprowadzić do niedotlenienia mięśnia sercowego).
 13. Przybieranie masy ciała: Osoba borykająca się z bezdechem sennym często sięga po dodatkowe pokarmy w celu uzupełnienia energii. Ponadto zostaje zaburzona prawidłowa nocna przemiana materii (organizm skupia się na przywróceniu prawidłowego oddechu, a pozostałe procesy, w tym przemiana materii schodzą na dalszy plan).

Nocne objawy bezdechu sennego:

 1. Nieregularne chrapanie: Każde chrapnięcie może być inne; ciche, głośne, długie, krótkie.
 2. Niespokojny, przerywany sen: Osoba z bezdechem sennym często przebudza się w trakcie nocy gwałtownie łapiąc powietrze. Często objaw ten jest mylony z koszmarem sennym.
 3. Nadmierne wiercenie się podczas snu, czyli bardzo niespokojny sen: Osoba która często się przebudza w nocy przeważnie zmienia pozycję snu.
 4. Potliwość: wstrzymanie oddechu wymusza na organizmie dodatkową pracę jaką musi wykonać, czyli inaczej rzecz ujmując zwyczajnie męczy organizm jak podczas treningu.
 5. Problemy z zaśnięciem: Chorzy na bezdech senny po nocnym przebudzeniu mają duży problem z ponownym zapadnięciem w sen.
 6. Przyśpieszone tętno: W trakcie wstrzymania przepływu powietrza wzrasta tętno (ten objaw również może powodować nadmierną potliwość w trakcie nocy).
 7. Zmienny rytm serca.
 8. Sen, która nie daje odpoczynku: Niejednokrotnie osoba, która w trakcie jednej nocy doświadczyła wielu epizodów sennych wstaje bardziej zmęczona niż była w momencie kładzenia się spać.
 9. Częste oddawanie moczu: duża ilość spożywanych napoi ( przez suchość w ustach) w ciągu dnia oraz liczne nocne przebudzenia powodują częstomocz.
 10. Przerywany oddech: jest to główny objaw bezdechu sennego.
 11. Nadmierne napięcie mięśni.
 12. Zwężenie ścian gardła.
 13. Uczucie zatkanego nosa.

Przyczyny bezdechu sennego

U niektórych osób bezdech senny pojawia się gdy w trakcie snu mięśnie gardła oraz/lub mięśnie język wiotczeją. Powoduje to częściową lub całkowitą blokadę przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Co więcej gdy człowiek zasypia rozluźnia się, a tym samym mięśnie rozluźniają się i opadają (np. mięśnie podniebienia miękkiego oraz języczek). Choroba bezdechu sennego występuje w sytuacji gdy u danego pacjenta pojawia się nieprawidłowość w budowie anatomicznej górnych dróg oddechowych.

Najczęstsze zaburzenia budowy górnych drug oddechowych:

 1. Polipy w drogach oddechowych: Są to przeważnie niewielkie zmiany rozrostowe błony śluzowej. Mogą mieć różnorodny kształt oraz wielkość (bywa iż są dostrzegalne tak zwanym gołym okiem). Umiejscowienie polipów w błonie śluzowej nosa bądź w gardle mogą być przyczyną bezdechu sennego.
 2. Krzywa przegroda nosowa: Deformacja, zniekształcenie przegrody nosowej utrudnia proces oddychania, a także jest przyczyną częstego zatkania się jednej bądź obydwu otworów nosowych.
 3. Przerośnięta tkanka: Gdy tkanka jest większa niż powinna być powoduje znaczące utrudnienie w swobodnym oddychaniu, a podczas nocy może opadać i w ten sposób blokować przepływ powietrza. Przeważnie do przerośnięcia tkanki dochodzi w efekcie wielokrotnych infekcji.
 4. Nieprawidłowa bądź/i zdeformowana budowa żuchwy: Przyrost, zła budowa, nietypowy kształty żuchwy mogą utrudniać proces oddychania.
 5. Zwiotczenie mięśni podniebienia: Gdy w organizmie człowieka występuje zwiotczenie mięśni podniebienia oddychanie podczas snu jest utrudnione. zwiotczała tkanka opada i blokuje w ten sposób drogi oddechowe.

Inne przyczyny bezdechu sennego to między innymi: nadmierna waga, otyłość, częste spożywanie alkoholu, palenie papierosów, spożywanie posiłków przed snem, niedoczynność tarczycy, akromegalia, anatomiczna budowa szyi(np. gruba bądź stosunkowo krótka szyja).

Wyróżnia się 3 stopnie ciężkości bezdechu w trakcie snu:

 • stopień I – Pierwszy stopień to stopień łagodny, czyli taki, w którym podczas badania polisomnograficznego wystąpiło od 5 do 15 bezdechów na godzinę. Chory cechuje się np. zasypianiem podczas czytania, zasypianiem podczas oglądania telewizji.
 • stopień II – jest to stopień umiarkowany. W czasie badania polisomnograficznego snu wystąpiło od 15 do 30 bezdechów na godzinę. U chorego występuję np. zasypianie w czasie spotkań wymagających zwiększonej ilości uwagi.
 • stopień III – Jest to stopień ciężki. Podczas badania polisomnograficznego wystąpiło powyżej 30 bezdechów na godzinę. Chory charakteryzuje się np. zasypianiem w trakcie rozmowy, zasypia podczas jedzenia posiłku, zasypia podczas prowadzenia samochodu.

Aparaty cpap do leczenia bezdechu sennego

W leczeniu bezdechu sennego często stosowana jest metoda CPAP (z ang. Continuous Positive Airway Pressure). Polega ona na podawaniu pacjentowi za pomocą aparatu CPAP stale dodatniego ciśnienia do dróg oddechowych. Aparat CPAP składa się z pompy powietrza, do której jest podłączona specjalna maska służąca do jednoczesnego zasłonięcia nosa i ust bądź samego nosa. Aparat CPAP wytwarza ciągłe nadciśnienie dzięki czemu utrzymuje otwarte grogi oddechowe.

Obecnie terapia z wykorzystaniem aparatu CPAP jest najskuteczniejszą metodą leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Ponadto terapia CPAP obniża ciśnienie krwi w większym stopniu ciśnienie rozkurczowe. Co więcej metoda leczenia bezdechu aparatem CPAP nie wpływa na poziom glukozy oraz tłuszczów we krwi.

Aparat cpap

Jeśli zmagasz się z bezdechem sennym dowiedz się więcej na temat urządzenia CPAP na stronie sklepvitalaire.pl. Na stronie znajduje się szereg produktów m. in. maski do aparatów CPAP zapewniające duży komfort użytkowania, cieszące się dobrą opinią wśród pacjentów zestawy pomp i masek mających za zadanie dostarczanie powietrza pod ciśnieniem do górnych dróg oddechowych.

Masz problemy senne? Nie czekaj odwiedź naszą stronę i nasz sklep tam zdobądź więcej informacji na temat terapii i usług. Chętnie pomożemy dobrać sprzęt, maskę oraz określić jakiego aparatu możesz potrzebować aby uzyskać drożność dróg oddechowych. Co więcej znajdziesz u nas aparaty CPAP na NFZ oraz atrakcyjne ceny.

Na stronie znajduje się wygodne menu oraz kontakt do sklepu w tym infolinia. Pamiętaj, że decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujesz warunki regulaminu, a Twoje dane są bezpieczne oraz będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Kategorie
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!