Kategorie
Prawo

Kiedy zdecydować się na rozwód, a kiedy na separację

Spread the love

Kiedy przychodzi czas na rozstanie i zakończenie związku małżeńskiego wiele osób zastanawia się jak to zrobić. Na czym polega rozwód, a na czym separacja? Które rozwiązanie jest lepsze i jak wygląda podział majątku wspólnego?

Rozwód i separacja – co je łączy

Jest kilka puntów wspólnych dla rozwodu i separacji. Przede wszystkim oczywiście obie te rzeczy stanowią zakończenie związku małżeńskiego. Jednak na tym podobieństwa się nie kończą.

Podobnie kształtują się także sprawy takie jak podział majątku. Zarówno w przypadku rozwodu, jak i orzeczenia separacji, sąd może przyznać alimenty którejś ze stron. W obu przypadkach wystąpić też może podział majątku oraz sąd zarządza rozdzielność majątkową.

Zarówno w przypadku rozwodu jak i orzeczenia separacji podjęte mogą zostać decyzje lokalowe. Oznacza to, że decyzja sądu może zmusić jednego z małżonków do opuszczenia zajmowanego przez małżeństwo domu.

Separacja a rozwód – jakie są różnice?

Między separacją a rozwodem występują jednakże również pewne znaczące różnice. Często zwraca się uwagę na to, że separacja jest po prostu tańsza niż rozwód. Chodzi tu o koszt związany z udziałem sądu w całej sprawie. Orzeczenie separacji dużo łatwiej jest też uzyskać niż orzeczenie rozwodu.

Skutki separacji a skutki rozwodu

Rozwód i separacja różnią się przede wszystkim skutkami. W przypadku separacji małżeństwo nie zostaje całkowicie przekreślone, ale niejako zawieszone. Jeśli między małżonkami dojdzie do pojednania, separację można porzucić, a konsekwencją będzie przywrócenie małżeństwa.

Inaczej jest w przypadku rozwodu. Rozwód orzeczony przez sąd definitywnie i nieodwracalnie kończy małżeństwo. Tego procesu nie można już odwrócić, czyli cofnąć rozwodu. Można jedynie ponownie zawrzeć nowy związek małżeński.

Różnica polega także na tym, że osoba pozostająca w separacji nie jest osobą wolną. Nie może więc dojść do zawarcia nowego związku małżeńskiego z inną osobą. Nie ma też możliwości do powrotu do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa. Inaczej jest w przypadku orzeczenia rozwodu. Ponowne zamążpójście jest wówczas możliwe, a powrót do panieńskiego lub kawalerskiego nazwiska następuje po podpisaniu właściwego oświadczenia.

Inaczej kształtują się także obowiązki małżonków w przypadku rozwodu i separacji. Jeśli chodzi o rozwód, to jeśli nie przyznane zostały alimenty, wszelkie obowiązku ustają, bez względu na to czy wymagają tego względy słuszności czy nie. Inaczej jest w przypadku separacji. Orzeczenie separacji nie przekreśla łączących dane osoby więzów formalnych, są one więc zobowiązane w dalszym ciągu wspierać się, na przykład w chorobie lub finansowo, jeśli oczywiście wymagają tego względy słuszności.

Separacja łatwiejsza niż rozwód

W związku z odwracalnością procesu, orzeczenie separacji jest po prostu łatwiejsze do uzyskania niż rozwód. Sąd często łagodniej podchodzi do wniosku o separację, niż do wniosku o rozwód. Sprawy tego typu zazwyczaj rozpatrywane są szybciej i wymagają mniejszych nakładów finansowych. W każdym wypadku jednak warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej specjalizującej się w tego typu sprawach, jak na przykład Rozwód na spokojnie.

Bywa również tak, że mimo wystąpienia małżonków o rozwód, sąd podejmuje decyzje jedynie o separacji. Dzieje się tak wtedy, gdy sąd uzna, że nie zachodzą przesłanki umożliwiające orzeczenie rozwodu. Aby uzyskać rozwód musi dojść do zerwania wszelkich więzi łączących małżonków. Chodzi tu o więzi zarówno uczuciowe i psychiczne, jak i ekonomiczne.

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego – co to znaczy?

Opisana wyżej sytuacja zwana jest pod nazwą rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia następuje wtedy, gdy małżonków po prostu nic już nie łączy. Nie ma między nimi żadnych więzi emocjonalnych ani fizycznych. Do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego zalicza się też to, że małżonkowie żyją osobno i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie mają wspólnego budżetu ani więzi ekonomicznych.

Słowniczek podstawowych pojęć

Rozumienie różnic pomiędzy rozwodem a separacją wymaga jak widać znajomości pewnych pojęć. Dla ułatwienia warto zebrać je w jednym miejscu. Oto one:

  • Rozwód – prawne zakończenie związku małżeńskiego,
  • Separacja – faktyczne lub formalne rozdzielenie małżonków,
  • Zupełny rozkład pożycia – całkowite ustanie więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych.

Jak wygląda postępowanie o separację?

Aby sąd orzekł separację, któraś ze stron musi wystąpić z takim żądaniem. Sąd może bowiem wydać taką decyzję wyłącznie na wniosek jednego z małżonków lub zgodne żądanie małżonków.

Jeśli separacja ma nastąpić na wniosek obojga małżonków, najpewniej orzeczenie wydane zostanie w trybie nieprocesowym. Decyzją sądu w takim wypadku będzie nie wyrok, a postanowienie stwierdzające separację. Wówczas koszty zamykają się w 100 złotych.

Inaczej jest w przypadku procesu o separację, który kosztować będzie około 600 złotych. Decyzja sądu zostanie podjęta po odbyciu się rozpraw. Może to być jedna rozprawa lub kilka. Sąd w czasie ich trwania rozpatruje dowody w sprawie oraz przesłuchuje powołanych świadków.

Gdzie można wnieść sprawę o rozwód lub separację?

Wniosek o separację złożony powinien zostać przez jednego lub oboje małżonków w sądzie okręgowym. Natomiast sąd, w którym sprawa będzie rozpatrywana to ten, w którego okręgu małżonkowie zamieszkują.

Separacja i co dalej?

Po uzyskaniu orzeczenia separacji wchodzą w życie wszystkie jej skutki. To znaczy, że następuje rozdzielność majątkowa, wyłączenie drugiego małżonka z dziedziczenia, a także być może podział majątku oraz zmiany lokalowe. Wszystko zależy od decyzji sądu, który udzielił małżonkom separacji.

Co w przypadku rozkładu pożycia małżeńskiego w przypadku separacji

Separacją jest często czas, w którym małżonkowie podejmują próby odbudowania związku. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Niejednokrotnie osoby objęte separacją jeszcze bardziej oddalają się od siebie i zaczynają żyć każde własnym życiem. Dojść może wówczas do całkowitego rozpadu wspólnego pożycia.

Czy w trakcie separacji można zażądać rozwodu?

Jeśli doszło do rozpadu wspólnego pożycia małżonków, możliwe jest złożenie wniosku o rozwód. Warto mieć na uwadze, że jest to zupełnie inny proces niż ten o separację. Konieczne będzie rozpoczęcie nowej sprawy, tym razem rozwodowej. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej na temat rozwodów, warto zajrzeć na stronę rozwodnaspokojnie.pl.

Co, jeżeli jedna osoba będzie chciała separację a druga rozwód?

Zgodne żądanie małżonków znacząco przyspiesza wszelkie formalności, jednak w razie braku takiej zgody, sąd również rozpatrzy sprawę. Zwracając uwagę przede wszystkim na rozkład pożycia małżeńskiego i jego stopień podjęta zostanie stosowna decyzja. Sąd podejmie decyzję wydania orzeczenia rozwodu lub separacji, w zależności od wniosków, jakie wyciągnie z przedstawionych dowodów i zeznań świadków.

Kiedy nie dojdzie do orzeczenia separacji?

Uzyskanie orzeczenia separacji jest dużo łatwiejsze niż uzyskanie orzeczenia rozwodu, jednak są sytuacje, w których sąd decyduje się na utrzymanie związku małżeńskiego. Dzieje się tak wtedy, gdy sąd w trakcie trwania sprawy nie dopatrzy się w życiu małżonków okoliczności, w których separacja byłaby możliwa. Separacja następuje bowiem na skutek ustania więzi pomiędzy osobami połączonymi związkiem małżeńskim. Jeśli rozkład tych więzi według sądu nie jest trwały, oznacza to niekiedy dla sądu, że skutki separacji będą gorsze niż decyzja o jej nieprzyznaniu. Wówczas może nie dojść do orzeczenia o separacji pomiędzy małżonkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.