Kategorie
Prawo

Adwokat rozwód kościelny – najważniejsze informacje

Spread the love

Zapoznając się z treścią różnego typu forów internetowych, poza rozwodem kościelnym pojawia się także kwestia stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, czyli tak zwanego rozwodu kościelnego.

Internauci szukający wiedzy odnośnie tej tematyki, zadają kilka ważnych pytań: jak długo może potrwać rozwód kościelny?, Jakie są koszty takiego postępowania?, Jak otrzymać rozwód kościelny?, Jakie mogą być powody otrzymania rozwodu kościelnego? Jak przebiega dokładnie proces o unieważnienie ślubu kościelnego?

W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć rzeczowo na wyżej postawione pytania, niemniej jednak należy najpierw się przekonać, czy takie sformułowanie jak rozwód kościelny, jest w ogóle poprawne.

Czy w kościele katolickim istnieją rozwody?

Małżeństwo to związek mężczyzny oraz kobiety, który został podniesiony do rangi sakramentu. Sakramentu tego nie można rozerwać. Zgodnie z przepisami z zakresu prawa kanonicznego, nie można zatem mówić w ogóle o rozwodzie kościelnym. Czym więc jest dokładnie unieważnienie małżeństwa?

Stwierdzenie nieważności małżeństwa, które zostało zawarte w Kościele, musi przebiegać wedle z góry określonych zasad. Taka opcja wynika bezpośrednio z faktu, iż w chwili ślubu miejsce miały pewne prawne okoliczności, które uniemożliwiły zupełnie zawarcie małżeństwa kościelnego.

Wszystkie osoby obrane w kościele w czasie ceremonii ślubnej uważali, iż nupturienci mogą zawierać związki małżeńskie, jednakże pomimo tego występują prawne zakazy.

Takich prawnych kwestii jest dosyć dużo. Nazywa się je podstawami albo tytułami prawnymi.

Możemy zatem powiedzieć, iż małżeństwo zostało zawarte nieważnie, możemy też stwierdzić nieważność sakramentu zaślubin, ale nie możemy powiedzieć, iż doszło do kościelnego rozwodu. Jest to spora różnica, ponieważ stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego opiera się na orzeczeniu wydanym przez odpowiedni Sąd Kościelny, iż wybrane małżeństwo było zawarte nieważnie i pozostawało nieważne od chwili zaślubin.

Unieważnienie małżeństwa czy też może rozwód kościelny?

Unieważnienie małżeństwa, unieważnienie ślubu kościelnego, rozwód kościelny – chociaż różnie się je nazywa, to ciągle pozostają one tematyką tabu, niby o tym słyszeliśmy, ale ciągle wiedza w tym temacie pozostaje niezbyt obszerna.

Potocznie przyjęło się nazywanie wymienionego procesu unieważnieniem małżeństwa, unieważnieniem ślubu albo rozwodem kościelnym, co niestety jest błędne. Jeśli chodzi o prawo kanoniczne, można mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego – jest to jedyne właściwie określenie. W Kościele rozwody jako takie nie istnieją, bowiem według jego nauk małżeństwo pozostaje nierozerwalne. W sądzie kościelnym wykazać można, iż małżeństwo nie miało ważności właściwie od początku. Mówiąc prościej, iż małżeństwo w ogóle nie zaistniało. Zatem celem procesu kościelnego nie jest wskazanie małżonka winnego rozpadu związku małżeńskiego, jak to ma miejsce w cywilnym procesie. Sędzia orzeknie, czy małżeństwo było nieważnie czy też ważnie zawarte.

Najczęściej popełniany błąd w przypadku strony, to usiłowanie uzyskania nieważności związku małżeńskiego bez pomocy fachowca, którą zapewnia prawnik w zakresie prawa kanonicznego. Poszukując tego odpowiedniego, warto zajrzeć na stronę internetową https://cancellariacanonica.pl/, gdzie możemy zasięgnąć porady najlepszych fachowców w tym temacie.

Jest to spory błąd i co do zasady zakończy się on wyrokiem, który stwierdzi, że nie została udowodniona nieważność związku małżeńskiego, czyli iż tak zwany rozwód kościelny nie był orzeczony.

Prawnik kanoniczny zakresem swojej wiedzy i doświadczenia, już na początku całego postępowania określi nasze szanse, wskazując przy tym, czy tryb skrócony procesu o unieważnienie małżeństwa, będzie w ogóle możliwy.

Możliwe powody unieważnienia ślubu kościelnego

Ślub kościelny może zostać unieważniony, chociażby z uwagi na problemy psychiczne. Sporo osób utożsamia niezdolność psychiczną z chorobą psychiczną – może tak oczywiście być, niemniej jednak nie musi. Interpretacja tegoż kanonu pozostaje dużo obszerniejsza.

Chodzi tutaj głównie o to, aby adwokat kościelny udowodnił anomalię, która nie była gwarancją wywiązywania się z przyjętych przez strony zobowiązana, co jest zauważalne od początku, jak i podczas trwania całego związku.

Nieważność małżeństwa kościelnego, może zostać uznana na podstawie znacznie większej ilości powodów. Te, które zostaną wymienione poniżej, to wyłącznie niektóre spośród nich. Zanim przystąpimy do procesu odnośnie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, niezwykle istotna pozostaje analiza, którą przeprowadzi adwokat kościelny. Umożliwi to dokładniejsze określenie prawnych podstaw.

 • wszelakiego typu zaburzenia w zakresie osobowości, na które wpływ mają przyczyny o charakterze środowiskowym, przykładowo wychowywanie się w domu, który obarczony jest uzależnieniami czy też patologiami,
 • wadliwy proces wychowawczy skutkujący uzależnieniem od własnych rodziców – to częsty problem pośród wielu małżonków,
 • schizofrenia, osobowość padaczkowa, upośledzenie umysłowe,
 • urazy w obrębie mózgu, jak guzy mózgu czy też zapalenie opon mózgowych,
 • zaburzenia o charakterze psychoseksualnym, na przykład transseksualizm, homoseksualizm albo wzmożony seksualny popęd,
 • uzależnienie od leków, narkotyków czy też od alkoholu.

Zgodność obojga małżonków w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Na pewno po udzielonej przez adwokata prawa kanonicznego poradzie, otrzymamy informację odnośnie tego, czy w naszym wypadku, będzie zainicjowany skrócony proces. Jeśli decyzja ta będzie dla nas pozytywna, to może dojść do kolejnego etapu.

W następnym kroku, musi zostać przygotowana skarga powodowa odnośnie stwierdzenia nieważności zawartego małżeństwa. Jeśli zależy nam na pozytywnym rozpatrzeniu rozwodu kościelnego, to powinniśmy zatrudnić prawnika kanonicznego.

W tym miejscu, dochodzi do pierwszej ważnej kwestii. Otóż tenże wniosek albo pozew musi być złożony przez obydwojga małżonków, czyli zarówno pozwana strona, jak i powodowa, muszą wyrazić zgodę o wniesienie sprawy odnośnie unieważnienia małżeństwa kościelnego.

W trybie zwykłym, nie mamy obowiązku uzyskania zgody od drugiej strony. Niestety w trybie zwykłym, już niestety tak.

Musimy zatem przeprowadzić rozmowę i ustalić wspólny cel, jaki stanowi uzyskanie orzeczenia o nieważności zawartego związku małżeńskiego. Bardzo pomocni są w tym przypadku adwokaci od rozwodów kościelnych oraz dobrze wybrane kancelarie kanonicznego prawa. Wskażą nam oni wprost, że skarga powodowa winna być podpisana przez obojga małżonków.

Jeśli nie będzie to możliwe, to tego typu wniosek albo pozew, winien zostać złożony przez jednego z małżonków, niemniej jednak za zgodą tego drugiego, aby proces o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego, mógł przebiegać w prawidłowy sposób. Dzięki temu zostanie spełniona jedna spośród dwóch przesłanek, które będą wymagane do wniesienia sprawy o tak zwany rozwód kościelny w trybie skróconym.

Rozwód kościelny – niezbędna dokumentacja

Celem unieważnienia ślubu kościelnego, konieczne są:

 • pozew o rozwód,
 • metryka ślubu kościelnego – czasami nazywana jest aktem ślubu kościelnego. To dokument potwierdzający, iż doszło do zawarcia danego małżeństwa. Musi on być wydany przez proboszcza wybranej parafii. Dokument ten, nie może być starszy, aniżeli sześć miesięcy, musi być bowiem aktualny. Można go w zasadzie dostać od ręki od proboszcza. Dobrze będzie nieco wcześniej zadzwonić i umówić się na odbiór,
 • skarga powodowa – nazywana także pozwem odnośnie stwierdzenia nieważności związku małżeńskiego. Taki dokument musi zostać przygotowany według szczegółowych wytycznych zawartych w prawie kanonicznym. Musi wskazywać obie strony całego procesu – żonę oraz męża, jak również do którego sądu zamierzamy się zwrócić o unieważnienie związku małżeńskiego,
 • wyrok rozwodowy – a jeżeli jest z orzeczeniem o winie, wówczas przydatne jest także uzasadnienie,
 • protokoły z przeprowadzonych spraw rozwodowych,
 • odpowiedź na wniesiony pozew o rozwód,
 • dokumentacja dodatkowa – czasami do skargi, trzeba będzie dołączyć metryki chrztu obu stron, niemniej jednak taki dokument niezbędny jest tylko w wybranych diecezjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *